Uvodna stran

O inštitutu

Sodelavci

Socialnovarstveni programi

Terapevtski programi

Drugi programi

Strokovne podlage

Publikacije in objave

Sofinancerji

Stik z nami

PROGRAM »Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022«

Program v celoti financira

logo MDDSZ


Namen programa je, da se udeleženci v delavnicah učijo novih postopkov in ravnanj, ter novih strategij, ki jim bodo v pomoč pri boljšanju lastnega življenja in bodo vplivali tudi na boljše življenje predvsem otrok in drugih članov družine v primarnih in / ali v novo sestavljenih / rekomponiranih družinah, v različnih oblikah družin. Program bo namenjen vpogledu staršev v svoja ravnanja, ozaveščanju njihovih čustev in obrambnih mehanizmov ter posledično vedenju, z namenom, da se razbremeni otroke ob razvezi staršev.

Delavnice programa »Novi koraki« bodo udeležencem omogočile pridobivanje in izmenjavo znanja, pridobivanje spretnosti in uvidov v preizkušnjo, ki jo otroci doživljajo ob razhajanju ali ločitvi staršev. Naj ločevanje poteka še tako mirno in »uglajeno« brez izražanja sovražnosti in poskusov maščevanja, se otroku svet varnosti in varovanosti ruši. Ločitev je pretres za otroke in odrasle člane družine, ruši družinski sistem, načne samopodobo udeleženih. Starša sta preobremenjena s svojo bolečino, otroci pa so v svojem doživljanju osamljeni in nagnjeni k varovanju občutkov staršev.

V tem času člani družine potrebujejo vednost in poglobljeno znanje za premoščanje obdobja med ločevanjem in po njem. Za lajšanje občutkov bolečine, užaljenosti, ponižanosti, strahu. Ločitev nemalokrat vodi v nova partnerska razmerja in rekomponirano družino. Znova se morajo vsi člani družine in vsi drugi v njenem krogu prilagajati in učiti.

Starši morajo najprej preprašati svoj odnos do samih sebe, svoj odnos do otrok in kasneje tudi svoj odnos do nekdanjega partnerja ali partnerice. V času razhajanja / razveze staršev in po njem, so potrebne odločitve in so potrebni osveščeni novi koraki. Ohranjati in preoblikovati je potrebno odnos do članov širše družine, starih staršev, sorodnikov, sorojencev, pridruženih otrok in vseh drugih, ki so povezani z družino. Družina se zaradi razhajanja in ločevanja staršev kot celota preoblikuje, pri čemer se preoblikujejo tudi razmerja med člani družine. Vlogi varuške ali vzgojitelja se zdaj odigravata drugače in z drugimi ljudmi.

Program bo z vnaprej pripravljenimi delavniškimi vsebinami, ob aktivnem sodelovanju vseh vključenih, v oporo staršem oz. skrbnikom. Temeljil bo na sodelovalnem, izkustvenem, situacijskem in transformativnem učenju. Zajel bo stanje med razvezovanjem staršev in v času po njihovi razvezi. V središču pozornosti pa bodo otrok, njegova čustva, potrebe in blaginja. Posebej se bomo posvetili delitvi in usklajevanju vzgojnih prizadevanj staršev, novih partnerjev razvezanih oseb, vzgojni vlogi in odgovornosti starih staršev.

Vsebina programa bo najprej usmerjena v to, da se starši čustveno stabilizirajo, kar naj omogoči lažje prilagajanje razvezi. Nadalje bo vsebina usmerjena v zmanjševanje in predelovanje stisk in napetosti ob razhodu/razvezi, da bodo udeleženci bolje poskrbeli za svoje ravnotežje v dobro svojih otrok.

Sprejemanje novih članov družine in bivanje z novimi člani razširjene družine je nadaljnja vsebina programa. Pogosto se namreč kot problem »novo sestavljene družine« kaže sprejemanje partnerjevih otrok iz prejšnje ali nove zveze in tudi novega partnerja – ki (ne)hote prevzame vlogo starša.

Od septembra 2021 se program izvaja enkrat tedensko po tri pedagoške ure. Poteka v osmih zaporednih tedenskih srečanjih in so vsa mesta že zapolnjena.


Izvedba delavnic v letu 2022 je zaključena.

 

 

Prelomi
Inštitut za družinsko terapijo,
svetovanje in izobraževanje
Litijska cesta 336
1261 Ljubljana – Dobrunje

Pisarna:
Dalmatinova ulica 4 (III. nadstropje)
1000 Ljubljana

tel: 040 200 030
e-naslov: prelomi@siol.net

D.Š. 18496237
M.Š. 3678334000
TRR: SI56 02140-0258400917 pri NLB