Uvodna stran

O inštitutu

Sodelavci

Socialnovarstveni programi

Terapevtski programi

Drugi programi

Strokovne podlage

Publikacije in objave

Sofinancerji

Stik z nami

Igriva doživetja

Program se izvaja v obliki delavnic. Namenjen je izkustvenemu učenju staršev/skrbnikov in povezovanju in izkustvenemu učenju med starši/skrbniki in otroki, za boljšanje medsebojnih odnosov med člani družine in konstruktivno reševanje problemov znotraj in zunaj družine.

Z različnimi metodami in aktivnostmi v delavnicah spodbujamo izražanje in učenje čustev, komunikacije, sodelovanje; spodbujamo razvoj drugih socialnih kompetenc in zadovoljujemo psihične, čustvene, socialne in kognitivne potrebe otrok, pa tudi staršev/skrbnikov. Starši so deležni tudi ustrezne vzgojne podpore v najrazličnejših preizkušnjah.

 

Program v letu 2019 financira

logo MDDSZ


 

Prelomi
Inštitut za družinsko terapijo,
svetovanje in izobraževanje
Litijska cesta 336
1261 Ljubljana – Dobrunje

Pisarna:
Dalmatinova ulica 4 (III. nadstropje)
1000 Ljubljana

tel: 040 200 030
e-naslov: prelomi@siol.net

D.Š. 18496237
M.Š. 3678334000
TRR: SI56 02140-0258400917 pri NLB