Uvodna stran

O inštitutu

Sodelavci

Socialnovarstveni programi

Terapevtski programi

Drugi programi

Strokovne podlage

Publikacije in objave

Sofinancerji

Stik z nami

Zagotavljamo:
• pripravo na skupno življenje
• terapevtsko pomoč posameznikom, partnerjem in družinam za razreševanje kriz
• psihosocialno podporo za razhajajoče se in razvezane
• psihosocialno podporo in pomoč posameznikom in skupinam ob izgubi zaposlitve
• psihosocialno pomoč ob izrečenih vzgojnih ukrepih in ob pogojnem odpustu
• psihosocialno pomoč in rehabilitacijo osebam po prestani kazni
• psihosocialno pomoč v finančnih stiskah in dolgovih

Nudimo pomoč, svetovanje, informiranje:
• pri vzgojnih in učnih težavah otrok in mladih
• za dejavno preživljanje življenjskih obdobij

Izvajamo specializirane programe:
• preventivne in terapevtske programe za mlade ljudi, ki imajo težave z odraščanjem in v medsebojnih odnosih
• programe na področju vzgoje in izobraževanja
• izobraževalno svetovalne programe na področju socialnega varstva
• taborov in delavnic za otroke in mladostnike v stiski in s težavami v odraščanju
• taborov in delavnic za družine v stiski
• funkcionalno opismenjevanje nezaposlenih in drugih
• šole za starše in družinsko življenje

Opravljamo raziskave in izvajamo izobraževanje za:
• podjetja
• nevladne organizacije
• javni sektor

 

Prelomi
Inštitut za družinsko terapijo,
svetovanje in izobraževanje
Litijska cesta 336
1261 Ljubljana – Dobrunje

Pisarna:
Dalmatinova ulica 4 (III. nadstropje)
1000 Ljubljana

tel: 040 200 030
e-naslov: prelomi@siol.net

D.Š. 18496237
M.Š. 3678334000
TRR: SI56 02140-0258400917 pri NLB