slika1  

 

 

POGOSTA VPRAŠANJA

 

Začasno stanje, ki je lahko posledica nepričakovanega življenjskega dogodka (smrt, ločitev, začasna izguba zaposlitve; nepremišljena zavezujoča finančna odločitev, ki jo je v trenutku nepazljivosti sprejel dolžnik, njegovi bližnji, …). posledice pa poleg dolžnika občutijo tudi drugi.

Vsota, ki jo dolžnik dolguje upniku, ker svojih finančnih obveznosti ni mogel ali hotel poravnati. Dolg je tudi sekundarna obveznost, saj je lahko dolžnik povezan z drugim ali drugimi in je pravno dolžan povrniti dolg (npr. v primeru poroštva pri kreditu; v primeru družbeništva pri poslovnem subjektu,…).

Dolgotrajno stanje, v katerem se nekdo znajde, ko ni več v stanju, da poravnava svoje obveznosti; ko prihodki niso več dovolj za pokrivanje najnujnejšim mesečnih bivalnih izdatkov kot so najemnina, voda, elektrika, šolanje otrok, obroki kredita, mesečne položnice itd..

Posameznik ali organizacija, ki jim nekdo dolguje denar.

Neplačane položnice (npr. najemnina, stroški upravnika; vode, elektrike;…), neplačani obroki kredita ali leasinga; redni in izredni limit; neporavnana obročna plačila; neporavnane davčne obveznosti; globe, kazni; opustitev vračila izposojenega denarja sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem, sosedom; podedovani dolgovi,….

Izdelava spiska dolgov

dolgovi

Spisek dolgov, ki so že v izvršbi, lahko pridobite tudi na okrajnem sodišču - izvršilni oddelek, glede na kraj vašega stalnega bivališča. Vpogled lahko opravite, z veljavnim osebnim dokumentom, v času uradnih ur: ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 ure; v sredo od 9.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.30 ure.

Za vpogled v davčne dolgove je potrebno zaprositi Finančno upravo RS.

Najbolj zanesljive informacije o višini dolga, vključno s stroški in obrestmi, pridobite pri samem upniku.

Brez odlašanja stopite v stik z nami, če:
• vam v naslednjih petih dneh grozi rubež (izterjevalci pridejo na dom, da izterjajo plačilo dolgov),
• ste v postopku deložacije in vam grozi, da boste ostali na cesti, brez strehe nad glavo,
• vam bodo odklopili elektriko ali plin,
• se morate oglasiti na sodišču, da vas zaslišijo.

Svoje skrbi in strahove lahko podelite s svetovalcem. Lažje dobite pregled nad svojimi prihodki in odhodki. V pomoč se lahko vključijo tudi člani vaše družine. Pri obvladovanju finančnega stanja in spoprijemanju z dolgovi imate oporo, ki vam omogoča, da aktivno pristopite k reševanju svoje prezadolženosti. Skrivanje prezadolženosti in izogibanje upnikom ni več potrebno.

Skupaj pregledamo vaše dolgove in preučimo vzroke, zakaj je prišlo do prezadolženosti. Na podlagi tega pripravimo načrt reševanja prezadolženosti, pri čemer upoštevamo vaše življenjske navade, socialno in zdravstveno stanje ter druge okoliščine.

 

 

Vizitka: Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje, Litijska cesta 336, 1261 Ljubljana - Dobrunje; D.Š.: 18496237; M.Š.: 3678334000; TRR: SI56 02140-0258400917 pri NLB d.d. Izjava o zasebnosti